Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΟΛΙΤΣΗ
Website counter
«Το στερεότυπο του εθνικού μας Άλλου και η αποδόμησή του στη σχολική πράξη: Μια ‘διαπολιτισμική’ προσέγγιση στο μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου Οι νεκροί περι-μένουν (1959) στον τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου:«Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική – Έρευνα – Πράξη»Εθνικό Καποδ/ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ηλεκτρονική έκδοση, 2010)
«Έλληνες συγγραφείς και ‘μαθηματική λογοτεχνία’: επιστήμη, φαντασία και νεωτερικότητα», στον τόμο ΙΒ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ: «Η νεωτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ου αιώνα», (2009)
«F. Dostoevsky, Έγκλημα και τιμωρία (1866) και Α. Παπαδιαμάντη, Η Φόνισσα (1903): Μια παράλληλη ανάγνωση», στον τόμο Πρακτικά Διημερίδας «Δρώμενα-Γράμματα Σλαβικού Πολιτισμού», Θεσσαλονίκη, Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής, 2008, σσ. 22-44. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα: http://www.imxa.gr/files/PraktikaDiimeridasSBG.pdf
«Ο μύθος του Φάουστ σε συνάρτηση με το θέμα του δεύτερου εαυτού στο διήγημα ‘‘Ο Σκέλεθρας’’ (1924) του Νίκου Νικολαΐδη», στον τόμο Λευτέρης Παπαλεοντίου (επιμ.), Νίκος Νικολαΐδης ο Κύπριος (1884-1956) – Μια επανεκτίμηση του έργου του, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007, σσ. 178-196
«The theme of the ‘Double’ in Contemporary Greek Women’s Writings: Rea Galanaki’s, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά (1989) and Ioanna Karystiani’s, Κουστούμι στο χώμα (2000)», στον τόμο Κων/ νος Δημάδης (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα – Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006, τ. Γ΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007, σσ. 529-541. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα: www.eens-congress.eu
Ι. «Εμείς και οι Άλλοι: Μια μεθοδολογική προσέγγιση του Άλλου στη λογοτεχνία», στον τόμο Φ.Κολίτση, Μ.Τσούμαρη, Α. Παπαναστασίου. & Σ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ο Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη Διαπολιτισμική πρόκληση της εποχής μας (Εύοσμος Θεσσαλονίκης 10/4/2006), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2007, σσ. 85-99.
ΙΙ. «Εμείς και οι Άλλοι: William Shakespeare, Έμπορος της Βενετίας (1596-7) – Διδακτική πρόταση για τη Γ΄ Γυμνασίου», στον τόμο Φ.Κολίτση, Μ.Τσούμαρη, Α. Παπαναστασίου. & Σ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ο Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη Διαπολιτισμική πρόκληση της εποχής μας (Εύοσμος Θεσσαλονίκης 10/4/2006), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2007, σσ. 131-138.
«Νίκου Νικολαΐδη, Το Στραβόξυλο (1922): ένα ‘εσωτερικό’ μυθιστόρημα», Νέα Εποχή, τχ. 290 (Αφιέρωμα στον Νίκο Νικολαΐδη) Λευκωσία, Φθινόπωρο 2006, σσ. 59-80.
«Ο Πέδρο Καζάς (1920): μεταξύ φαντασίας και νεωτερικότητας», Νέα Εστία, τχ. 1788, (Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου), Απρίλιος 2006, σσ. 632-653
«Στοιχεία αισθητικής θεωρίας στον Φώτη Κόντογλου: νεωτερικότητα και παράδοση», Μικροφιλολογικά, τχ 19, Λευκωσία, άνοιξη 2006, σσ. 17-21
«Η συνάντηση του Ψυχάρη και του Κόντογλου με τον Ροβινσώνα Κρούσο του Defoe», στον τόμο Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Ο Ψυχάρης και η εποχή του: ΙΑ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ, 2005, σσ. 205-224
«Η Καταπάτηση του Νίκου Μπακόλα και το είδωλο της γραφής», Εντευκτήριο, τχ 67 (Αφιέρωμα στον Ν. Μπακόλα), Δεκ. 2004, σσ. 109-114
«Ο ρόλος του αναγνώστη στο αφήγημα του Νίκου Καχτίτση, Ποιοι οι φίλοι (1959)», Σημείο, 5, 1998, σσ. 205-211